Για καλύτερη εμπειρία, αλλάξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας σε CHROME, FIREFOX, OPERA ή Internet Explorer.

Άρθρο 1086 – Αστικός Κώδικας – Εύρετρα

Εύρετρα Άρθρο 1086 – Αστικός Κώδικας

Εύρετρα αμοιβή του ευρέτη για την επιστροφή στον κάτοχο απολεσθέντων αντικειμένων ή χρημάτων

Ο ευρέτης έχει δικαίωμα να απαιτήσει εύρετρα από το δικαιούχο. Αυτά συνίστανται σε δέκα τοις εκατό για την έως ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) αξία του πράγματος κατά το χρόνο της απόδοσης, σε πέντε τοις εκατό για την πέρα από το ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) και μέχρι τα είκοσι εννέα (29) ευρώ αξία και σε δύο τοις εκατό για την επιπλέον αξία του πράγματος.

Μπλουζα
elGreek